Tel: +84 91 253 6886  
SUPPORT
Sales Persons: 091 926 3090 | 091 132 2492 | 091 253 1809 | 094 817 6556
Call for Service: 091 170 3193 | 091 501 6488
sales@nmtech.com.vn
kien_nmt_vn
HOT PRODUCT
KIC SRA Smart Reflow Analyzer [Thiết bị phân tích lò hàn thông minh]
3D Board Visual Inspection JUKI RV-2-3DH [ Máy kiểm tra quang AOI 3D ]
NEW Makrolite 4K Ultra HD inspection microscope
DRV STEREO CAM 3D digital stereo microscope
JUKI Fast Smart Modular Mounter RS1-R [Máy gắn linh kiện thông minh tốc độ cao dạng mô-đun]
JUKI Intelligent Storage System ISM-3600 [Giải pháp quản lý lưu trữ linh kiện thông minh ISM]
Fast Smart Modular Mounter RS1-XL [Máy gắn linh kiện đa năng dạng mô-đun size XL]
SC-7000Z Desoldering Tool [Máy hút thiếc SC-7000Z SC7000Z]
Tacsil Double-side Silicone Tape FPC Tape [Băng dính silicone 2 mặt bo mạch dẻo Tacsil]
Magic M/S Parts Counter 3 in 1 [Máy đếm linh kiện đa năng 4 trong 1 ]
Automatic Tape Dispenser [ Máy cắt băng dính tự động - gấp mép ]
EM - Series PCB V-Cutting Machine
Smart Tweezers Bluetooth LCR Meter ST5S-BT [Nhíp đo LCR thông minh kết nối Bluetooth]
CUSTOMERS

nmtech.com.vn


© 2023 - 2024  by Nhat Minh Technology Company Limited. All rights reserved
Tel: +84 247 3060 889 - Fax: +84 247 3090 699 - Email: sales@nmtech.com.vn
TT01-N13, Alley 158 Nguyen Son Str, Long Bien Dist, Hanoi City 100.000, Vietnam