Tel: +84 91 253 6886  
SUPPORT
091 501 6488 (Service)
091 926 3090 (Sales)
sales@nmtech.com.vn
kien_nmt_vn
HOT PRODUCT
EM - Series PCB Cutting Supporter
RS-1 Speed and Flexibility for High Quality Production of any PCB
GKG G-Star Fully Automatic SMT Screen Printer [ Máy quét kem hàn tự động G-Star]
D-SNIPER | SMT DISPENSER [Máy chấm keo tốc độ cao - không tiếp xúc]
UNIONTAPE FAT-1335TSY Silicone Tape [ Băng vải thủy tinh 2 mặt dính ]
KIC SPS Smart Manual Profiler [ Bộ đo profile KIC SPS thông minh ]
Smart Tweezers Bluetooth LCR Meter ST5S-BT [Nhíp đo LCR thông minh kết nối Bluetooth]
SC-7000Z Desoldering Tool [Máy hút thiếc SC-7000Z SC7000Z]
PWB Visual Inspection Machine (AOI/SPI) JUKI RV-2/RV-2 3D [ Máy kiểm tra quang SPI AOI ]
Tacsil Double-side Silicone Tape FPC Tape [Băng dính silicone 2 mặt bo mạch dẻo Tacsil]
Magic M/S Parts Counter 3 in 1 [Máy đếm linh kiện đa năng 4 trong 1 ]
DP600-A Automatic Taping Machine [Máy đóng băng linh kiện tự động ]
Automatic Tape Dispenser [ Máy cắt băng dính tự động - gấp mép ]
CUSTOMERS

nmtech.com.vn


© 2019 - 2020  by Nhat Minh Technology Company Limited. All rights reserved
Tel: +84 243 717 3346(7) - Fax: +84 243 717 3348 - Email: sales@nmtech.com.vn
2nd Floor, Hong Ha 2 Building, #57 Lane 66, Ngoc Lam Str, Long Bien Dist, Hanoi City, Vietnam